Privacyverklaring

 

Privacy statement

 

1. Zonnestudio My Sun

We willen dat jij volledig ontspannen kan komen zonnen bij Zonnestudio My Sun, daarom vinden wij jouw privacy belangrijk en willen wij transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van die informatie. Daarom hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in onze privacyverklaring.

Deze wijzigingen hebben we doorgevoerd om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR), een wet die is aangenomen in de Europese Unie. En omdat wij vinden dat alle klanten van Zonnestudio My Sun recht hebben op deze bescherming, voeren wij deze wijzigingen door in ons systeem. 

 

2.  Welke gegevens verzamelen wij?

 Zonnestudio My Sun verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om zo een optimale dienstverlening te kunnen verlenen. Hieronder een overzicht van wat Zonnestudio My Sun verstaat onder optimale dienstverlening:

  • Controle op de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar 
  • Registratie van de individuele zonhistorie voor een optimaal persoonlijk zonadvies 
  • Tegengaan van fraude
  • Verbeteren van eigen diensten en communicatie 
  • Informatieverschaffing inzake aanbiedingen, acties en producten
  • Tonen van relevante reclameboodschappen 
  • Identificatie van de klant bij zonbezoeken aan Zonnestudio My Sun

 Hieronder wordt beschreven wanneer Zonnestudio My Sun gegevens verwerkt;

 

2.1 Klantenaccount

Wanneer u een klantenaccount gebruik van Zonnestudio My sun worden de volgende gegevens verwerkt: 

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, aantal bezoeken, laatste bezoek, zontegoed en aankopen.

Deze gegevens worden elk nieuw bezoek geüpdate.

 

2.2 Huidadvies

Voor een persoonlijk zonadvies wordt er naast een huidmeting naar de volgende persoonlijke kenmerken gevraagd:

Kleur haar, kleur ogen, zonverbrandingservaring, sproetvorming

De uitkomst van deze enquête genereert een voor iedere klant uniek huidtype en bijpassend huidadvies die worden bewaard bij de klantinformatie en alleen aangewend voor een optimale dienstverlening aan de betreffende klant.

 

2.3 Contact formulier

Wanneer men contact opneemt met de klantenservice via de website van Zonnestudio My Sun worden onderstaande gegevens gevraagd om de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn:
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, en de inhoud van het bericht.

In vervolgcommunicatie kan gevraagd worden naar aanvullende gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen nodig om de betreffende vraag, klacht of suggestie zo goed mogelijk te behandelen en te beantwoorden.

 

2.4 Zonnestudio My Sun website

Wanneer men de website van Zonnestudio My Sun bezoekt, wordt door middel van analytische Cookies data verzameld om het functioneren van de website te analyseren en te verbeteren. Voor het tonen van relevante online-advertenties worden tracking Cookies ingezet. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, enkel gegevens om op basis van onlinegedrag relevantie advertenties te tonen.

 

2.5 Social media

Zonnestudio My Sun is actief op Facebook, Instagram en Google. Wanneer men Zonnestudio My Sun volgt, of communiceert met Zonnestudio My Sun, heeft Zonnestudio My Sun toegang tot de metadata die vanuit het platform beschikbaar wordt gesteld. Deze worden niet gekoppeld aan personen of data in de Zonnestudio My Sun database. 

Online winacties

Deelnemers aan een actie op één van de online platformen van Zonnestudio My Sun, kan gevraagd worden naar aanvullende persoonlijke informatie. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te communiceren over een uitslag.

 

2.6 Bezoek aan de studio

Cameratoezicht 

Bij Zonnestudio My Sun hangen beveiligingscamera’s voor de beveiliging van de studio’s. De verkregen beelden worden alleen gebruikt voor het vastleggen van incidenten om de veiligheid van de klanten en het personeel te vergroten. 

De camera’s zijn alleen gericht op algemene ruimtes in de studio en hebben nooit zicht op de ruimtes binnen de zoncabines.

Bij het betreden van Zonnestudio My Sun is direct zichtbaar of camerabewaking aanwezig is middels deurstickers.

 

2.7 Informatie verzenden en promotie diensten van Zonnestudio My Sun

E-mailing
Wanneer men heeft aangegeven informatie, aanbiedingen en acties van Zonnestudio My Sun te willen ontvangen, zal sporadisch een email nieuwsbrief worden toegestuurd, waarbij gestreefd wordt de inhoud zo relevant mogelijk te houden.

Bij elke e-mailing heeft men de mogelijkheid zich af te melden. Als men een mailing van Zonnestudio My Sun ontvangt, worden de volgende gegevens verwerkt:

Voor- en achternaam, e-mailadres, adres

Berichten per SMS

Incidenteel wordt informatie over acties per SMS verstuurd. Bij het versturen van sms-berichten worden de volgende gegevens verwerkt:

Voor- en achternaam, telefoonnummer, adres

 

2.8 Klanttevredenheidsonderzoeken

Wanneer men deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek bij Zonnestudio My Sun wordt een aantal gegevens gebruikt voor de selectie en uitnodiging voor het onderzoek. De input zal geanonimiseerd verwerkt worden. Bij de selectie wordt de volgende data verwerkt:

Voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, woonplaats, zonsaldo, laatste bezoekdatum

 

3. Verstrekking aan derden

Zonnestudio My Sun maakt gebruik van diensten van derden om klantgegevens in te zetten voor online marketing, direct marketing, online-profiling of retargetting. Deze samenwerking is altijd vastgelegd in een bewerkersovereenkomst zodat voldaan wordt aan de technische en organisatorische eisen die Zonnestudio My Sun hieraan stelt. De samenwerkende partijen mogen de klantendata alleen in opdracht van Zonnestudio My Sun verwerken. 

Concreet betekent dit dat klantgegevens slechts voor eenmalig gebruik aan een derde partij worden verstrekt wanneer deze partij de opdracht krijgt een mailing te versturen vanuit de naam Zonnestudio My Sun. 

Zonnestudio My Sun verstrekt geen data aan derden mits dat vereist wordt op grond van wet- en regelgeving. Indien van toepassing wordt bij winacties het verstrekken van gegevens aan derden in de actievoorwaarden gecommuniceerd.

 

4. Recht op aanpassing of om vergeten te worden

De klant is en blijft eigenaar van zijn/haar eigen data. Een klant heeft te allen tijde het recht om zijn/haar data in te zien, te bewerken of op verzoek te verwijderen.

Dit kan door contact op te nemen met info@my-sun.nl

Een dergelijk verzoek zal maximaal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. 

 

5. Databeveiliging 

Zonnestudio My Sun heeft de plicht klantgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en het aantal personen dat hier toegang toe heeft tot een absoluut noodzakelijk minimum te beperken.
De klantdata wordt op diverse manieren beschermd door diverse versleutelingsmaatregelen en een beproefde firewall. Dit beveiligingsproces wordt een aantal keer per jaar gecontroleerd door interne en externe specialisten. 

 

6. Hoe lang wordt data bewaard?

Zonnestudio My Sun bewaart persoonlijke data niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe deze oorspronkelijk is verzameld.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met Zonnestudio My Sun via info@my-sun.nl